0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Štandard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


Štandard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platný s účinnosťou od 1. augusta 2014

Tento štandard definuje formálnu stránku vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pre stavby nízkeho napätia (NN) a vysokého napätia (VN). Za realizovateľnosť diela v zmysle projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant - autorizovaný stavebný inžinier. Projektant sa riadi aktuálne platnými predpismi (normami, zákonmi, vyhláškami, nariadeniami vlády Slovenskej republiky atď.).

Poznámka:
Pri neštandardných projektoch ako rozvodne VVN/VN a vedenia VVN sa podmienky projektovej dokumentácie dohodnú individuálne v zmluvnom konaní.

Archív

Archív štandardov projektovej dokumentácie