0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Archív

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 01.03.2018 do 31.08.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_inžinierska činnosť a realizácia stavby (platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia a inžinierska činnosť (platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

Záväzné podmienky k objednávke_projektová dokumentácia_ inžinierska činnosť a realizácia stavby (platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)

Všeobecné zmluvné podmienky dodávky stavebnomontážnych prác

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s - požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa (platné od 1.3.2018 do 30.11.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)

 (platné od 1.3.2016 do 31.7.2017)

(platné od 1.6.2016 do 31.7.2017)

 (platné do 31.5.2016)