0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Archív

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 01.03.2018 do 31.08.2018)

(platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

 (platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

(platné od 01.07.2016 do 28.02.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s - požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa (platné od 1.3.2018 do 30.11.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.02.2018)

 (platné od 1.3.2016 do 31.7.2017)

(platné od 1.6.2016 do 31.7.2017)

 (platné do 31.5.2016)