Žiadosť o optimalizáciu výšky hlavného ističa

Žiadosť o optimalizáciu výšky hlavného ističa