Žiadosť pre zákazníkov segmentu domácnosti spoločnosti SSE - D (vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení, vyjadrenie k rekonštrukcii EZ a pod.)

Žiadosť pre zákazníkov segmentu domácnosti spoločnosti SSE - D (vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení, vyjadrenie k rekonštrukcii EZ a pod.)