Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE-D

Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE-D