0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Preložky

V prípade požiadavky na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia má Stredoslovenská distribučná, a.s., vypracovaný nasledovný postup:

Pre podanie požiadavky, prosím, použite nasledovný formulár: