0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Oznámenie o plánovanej údržbe webových stránok www.ssd.sk

Dňa 17.5. 2018 bude v čase 6.30 - 7.00 nedostupná webová stránka spoločnosti SSD, a.s. z titulu plánovanej údržby.

Ďakujeme za pochopenie.