0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Oznámenie o zriadení telefónnej linky pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 27. novembra 2017 zriaďuje telefónnu linku pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 27. novembra 2017 umožňuje koncovým odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny vzájomné odsúhlasenie stavu elektromera pri zmene dodávateľa elektriny.

Viac informácií tu.