0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Nahlásenie podnetu, sťažnosti, reklamácie

Pre skvalitnenie našich služieb spoločnosť ponúka možnosť komunikácie pre túto oblasť aj elektronicky prostredníctvom formulára.