0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Webkontakty

Webkontakty - možnosť kontroly a nastavenia kontaktov na vyrozumievanie v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektrickej energie.