0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka
         Stredoslovenská distribučná, a.s.
  • Je distribučná energetická spoločnosť pôsobiaca v stredoslovenskom regióne, kde distribuuje elektrickú energiu viac ako 740 000 odberným miestam.
  • Pri rozvoji distribučnej sústavy kladieme dôraz na zvyšovanie kvality dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov.