Prehľad čerpania pridelených výkonov

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2023

Typ zdroja

Súhrnná kapacita určená MH SR 
(kW) do 18.05.2023

Rezervovaná kapacita
(
kW)

Voľná kapacita
(kW)

OZE

15 000     974    

14 026    

VUKVET

6 000         3 908      2 092    

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

Čerpanie výkonov pridelených spoločnosťou SEPS  

Poskytnutý inštalovaný výkon

Pridelený výkon
(MW)

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

Celkový inštalovaný výkon

587    

481,5    

105,5    

Inštalovaný výkon fotovoltických
a veterných zdrojov

94    

94    

0    

Inštalovaný výkon ostatných zdrojov (bez ohľadu na technológiu výroby)

-    

387,4    

-    

Bližšie informácie k čerpaniu výkonov pridelených spoločnosťou SEPS nájdete tu.

Evidencia čerpania výkonu pre lokálne zdroje sumárne za roky 2022, 2023

Rok

Súhrnný výkon (MW) od 18.05.2023

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

2022, 2023

209    

148,5    

60,5    

 

 
Aktualizované: 22.05.2024 o 15:00 hod.