Prehľad čerpania pridelených výkonov

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2022

Typ zdroja

Pridelená kapacita MH SR (kW) do 30.11.2022

Pridelená kapacita MH SR (kW) od 01.12.2022

Rezervovaná kapacita
(
kW)

*Voľná kapacita
(kW)

LZE

69 000,00     79 000,00     74 700,00        4 300,00    

OZE

7 000,00     7 000,00     342,00        6 658,00    

VUKVET

3 000,00     3 000,00     3 000,00        0,00    

* NEVYUŽITÁ VOĽNÁ KAPACITA Z ROKU 2022 PRE JEDNOTLIVÉ TYPY ZDROJOV BUDE PRIDEĽOVANÁ V ROKU 2023.

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2023

Typ zdroja

Kapacita určená MH SR 
(kW) od 19.01.2023

Rezervovaná kapacita
(
kW)

Voľná kapacita
(kW)

LZE

50 000,00     32 200,00         17 800,00    

OZE

8 000,00     0,00        8 000,00    

VUKVET

3 000,00         1 782,00        1 218,00    

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

Čerpanie výkonov pridelených spoločnosťou SEPS  

Poskytnutý inštalovaný výkon

Pridelený výkon
(MW)

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

Celkový inštalovaný výkon

587,00     

283,60      

303,40    

Inštalovaný výkon fotovoltackých
a veterných zdrojov

91,00      

90,10      

0,90     

Inštalovaný výkon ostatných zdrojov (bez ohľadu na technológiu výroby)

-    

193,50     

-    

Bližšie informácie k čerpaniu výkonov pridelených spoločnosťou SEPS nájdete tu.

Evidencia čerpania výkonu pre lokálne zdroje

Rok

Pridelený výkon (MW) do 30.11.2022

Pridelený výkon (MW) od 01.12.2022

Pridelený výkon (MW) od 19.01.2023

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

2022

69,00   

79,00   

79,00   

74,70    

4,30   

2023

30,00    

30,00   

50,00   

32,20    

 17,80   

 

 
Aktualizované: 31.01.2023 o 08:30 hod.