Prehľad čerpania pridelených výkonov

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2022

Typ zdroja

Súhrnná kapacita MH SR (kW) od 01.12.2022

Rezervovaná kapacita
(
kW)

*Voľná kapacita
(kW)

OZE

7 000     342        6 658    

VUKVET

3 000     3 000        0    

* NEVYUŽITÁ VOĽNÁ KAPACITA Z ROKU 2022 PRE JEDNOTLIVÉ TYPY ZDROJOV BUDE PRIDEĽOVANÁ V ROKU 2023.

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2023

Typ zdroja

Súhrnná kapacita určená MH SR 
(kW) do 18.05.2023

Rezervovaná kapacita
(
kW)

Voľná kapacita
(kW)

OZE

8 000     660    

7 340    

VUKVET

3 000         2 606      394    

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

Čerpanie výkonov pridelených spoločnosťou SEPS  

Poskytnutý inštalovaný výkon

Pridelený výkon
(MW)

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

Celkový inštalovaný výkon

587    

378,8    

208,2    

Inštalovaný výkon fotovoltackých
a veterných zdrojov

94    

94    

0    

Inštalovaný výkon ostatných zdrojov (bez ohľadu na technológiu výroby)

-    

284,9    

-    

Bližšie informácie k čerpaniu výkonov pridelených spoločnosťou SEPS nájdete tu.

Evidencia čerpania výkonu pre lokálne zdroje sumárne za roky 2022 a 2023

Rok

Súhrnný výkon (MW) od 18.05.2023

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

2022 a 2023

209    

181,4    

27,6    

 

 
Aktualizované: 07.02.2024 o 13:00 hod.