Prehľad čerpania pridelených výkonov

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2022

Typ zdroja

Kapacita učená MHSR
(kW)

Disponibilná kapacita
(kW)

Rezervovaná kapacita
(
kW)

Voľná kapacita
(kW)

LZE

69 000,00     69 000,00     56 400,00        12 600,00    

OZE

7 000,00     7 000,00     342,00        6 658,00    

VUKVET

3 000,00     3 000,00     1 999,00        1 001,00    

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

 

Čerpanie inštalovaného výkonu určeného Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2023

Typ zdroja

Kapacita učená MHSR
(kW)

Disponibilná kapacita
(kW)

Rezervovaná kapacita
(
kW)

Voľná kapacita
(kW)

LZE

30 000,00     30 000,00     12 000,00        18 000,00    

OZE

8 000,00     8 000,00     0       8 000,00    

VUKVET

3 000,00     3 000,00     0        3 000,00    

Bližšie informácie k inštalovanému výkonu určenému ministerstvom hospodárstva nájdete tu.

  

Čerpanie výkonov pridelených spoločnosťou SEPS  

Poskytnutý inštalovaný výkon

Pridelený výkon
(MW)

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

Celkový inštalovaný výkon

587,0     

332,3     

254,7    

Inštalovaný výkon fotovoltackých
a veterných zdrojov

91,0     

83,6      

7,4     

Inštalovaný výkon ostatných zdrojov (bez ohľadu na technológiu výroby)

-    

178,7     

-    

Bližšie informácie k čerpaniu výkonov pridelených spoločnosťou SEPS nájdete tu.

 

Evidencia čerpania výkonu pre lokálne zdroje

Rok

Pridelený výkon
(MW)

Vyčerpaný výkon
(MW)

Voľný výkon
(MW)

2022

69    

56,40    

12,60    

2023

30    

12     

18     

Aktualizované: 04.10.2022 o 14:00 hod.