0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Zmluvné vzťahy


Poznámka: Ak je v dokumente uvedená spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., rozumie sa ňou taktiež spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., nakoľko od 1. marca 2018 spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmenila svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Zmluvy

Archív

Archív dokumentov