Zoznam obstarávaní

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na stránke www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže a pre nákup tovaru, prác a služieb sú dostupné v časti Všeobecné obchodné podmienky.

V prípade, že máte záujem byť informovaní o nových vyhlásených obstarávaniach, môžete sa prihlásiť na odber noviniek cez RSS kanál.

 

ID Termín prihlásenia do Názov výberového konania Typ výberového konania
6311 03.08.21, 09:00 OVS - 6311 - Materiál pre vonkajšie distribučné vedenia
otvorené
6309 26.07.21, 09:00 OVS - 6309 -Spojovacie armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia
otvorené
6307 24.07.21, 12:00 Trojfázový výkonový transformátor 22/6,3 kV, 10 MVA, ES B. Bystrica - Hušták
otvorené
6317 21.07.21, 10:00 Elektroizolačné a viazacie pásky
otvorené
6223 15.07.21, 09:00 OVS - Mobilné hlasové a personálne dátové služby
otvorené
6303 13.07.21, 09:00 6303 - Podperné keramické izolátory 110kV
otvorené
6277 12.07.21, 09:00 OVS - 6277 -Prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia
otvorené
6276 09.07.21, 09:00 OVS - 6276 -Bezprúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia
otvorené
6332 01.07.21, 10:00 Riadený pretlak na stavbe TVRDOSIN
otvorené
6333 01.07.21, 09:00 Oprava základov a nátery na stavbe 200103 Muľa-rekonštrukcia NN siete
otvorené
6244 30.06.21, 15:00 Dvojdielny odev do dažďa
otvorené
6301 25.06.21, 10:00 Batérie pre DOÚ, UPS
otvorené
6325 25.06.21, 09:00 Bleskozvodný a uzemňovací materiál
otvorené
6295 11.06.21, 12:00 Farby, riedidlá, technický benzín (266)
otvorené

Legenda

  • Termín prihlásenia do - po tomto termíne už nie je možné prihlásiť sa do výberového konania, požiadať o účasť a ani zadať cenovú ponuku
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazí žiadosť o účasť vo výberovom konaní
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazia bližšie informácie k výberovému konaniu
  • otvorené - do výberového konania sa môže prihlásiť ktokoľvek za podmienok a v termínoch uvedených vo výzve na účasť
  • pre prekvalifikovaných - do výberového konania sa môžu prihlásiť len uchádzači, ktorí sú zaradení v príslušnom prekvalifikačnom systéme. Podmienky prekvalifikačných systémov nájdete na stránke www.ssd.sk

 

Archív