Zoznam obstarávaní

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na stránke www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže a pre nákup tovaru, prác a služieb sú dostupné v časti Všeobecné obchodné podmienky.

V prípade, že máte záujem byť informovaní o nových vyhlásených obstarávaniach, môžete sa prihlásiť na odber noviniek cez RSS kanál.

 

ID Termín prihlásenia do Názov výberového konania Typ výberového konania
5646 31.07.20, 12:00 OVS - Pripájacie sady a NN ističe (retrofity)
otvorené
5791 08.07.20, 10:00 OVS - VN poistky IEC
otvorené
5847 08.07.20, 09:00 OVS - 5847-VVN konštrukcie oceľových stožiarov
otvorené
5854 30.06.20, 09:00 5854-NN izolátor porcelánový na kotvenie
otvorené
5864 26.06.20, 13:00 Tenkostenné zmršťovacie bužírky
otvorené
5831 24.06.20, 13:00 OVS Nákup meracieho vozidla pre diagnostiku, lokalizáciu a meranie porúch káblových vedení
otvorené
5825 24.06.20, 09:00 5825-NN kolíkové a kladkové izolátory z keramického materiálu
otvorené
5867 22.06.20, 12:00 F5 - Servisná podpora pre BIG-IP ASM Module
otvorené
5760 17.06.20, 12:00 OVS - 5760 VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia
otvorené
5852 11.06.20, 10:00 OVS - Elektro a aku náradie
otvorené
5858 11.06.20, 10:00 OVS - Rekonštrukcia rozvodne Horný Hričov - Realizácia diela
otvorené
5851 10.06.20, 09:00 Opravné manžety
otvorené
5846 09.06.20, 15:00 OVS 5846 - OOPP: obuv pracovná a bezpečnostná
otvorené
5829 08.06.20, 12:00 OVS - Výmena zobrazovacích jednotiek na dispečerských pracoviskách
otvorené
5843 08.06.20, 12:00 Penetračné testy
otvorené
5833 08.06.20, 12:00 OVS - Výmena pracovných staníc na dispečerských pracoviskách
otvorené
5838 01.06.20, 10:00 OVS - Komplexná rekonštrukcia Vlkanová - rozvodňa 110kV
otvorené

Legenda

  • Termín prihlásenia do - po tomto termíne už nie je možné prihlásiť sa do výberového konania, požiadať o účasť a ani zadať cenovú ponuku
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazí žiadosť o účasť vo výberovom konaní
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazia bližšie informácie k výberovému konaniu
  • otvorené - do výberového konania sa môže prihlásiť ktokoľvek za podmienok a v termínoch uvedených vo výzve na účasť
  • pre prekvalifikovaných - do výberového konania sa môžu prihlásiť len uchádzači, ktorí sú zaradení v príslušnom prekvalifikačnom systéme. Podmienky prekvalifikačných systémov nájdete na stránke www.ssd.sk

 

Archív