Kontakty

Kontakty

0850 166 007 (cena miestneho hovoru)
prevadzkovatel@ssd.sk

Poruchová linka:

0800 159 000 (bezplatne)

Korešpondenčná adresa:

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina 

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., Žilina

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BIC: SUBASKBX

Kontakt pre média:

Mgr. Miroslav Gejdoš

hovorca spoločnosti

+421 908 584 033

komunikacia@ssd.sk