Doplnkové služby

Doplnkové služby

Doplnkové služby

Stredoslovenská distribučná, a. s., ("SSD, a. s.")  mimo distribučných služieb poskytuje záujemcom aj nasledovné doplnkové služby:

Odpredaj nepotrebného majetku
    Ďalšie služby distribúcie