Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia medzi účastníkmi trhu s elektrinou

Vážení dodávatelia elektriny,

dňa 12.2.2024 o 10:00 dôjde k výmene certifikátu pre e-adresu epds@ssdis.sk, ktorým sa šifruje elektronická komunikácia v zmysle TŠVD.

Verejnú časť certifikátu platného od 12.2.2024 si môžete stiahnuť tu:

SSD_X509-DER  ZIP 1,49 kB

 
Od 1. februára 2024 platí táto verzia TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov:

TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát

 • TŠVD - dokument popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene dát a dátové toky. Ďalej špecifikuje

  • typy správ XML
  • typy a pravidlá pre údaje stanovené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
  • formáty dátových položiek
  • formáty dátových súborov
  • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty
  • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu
 • Príručky používaných správ

  Príručky pre UTILMD, APERAK, MSCONS, INVOIC popisujú ich obsahovú štruktúru, segmenty, elementy a definície ich obsahu pre spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

  • UTILMD - Utilities Master Data message
  • APERAK - Application Error and Acknowledgment message
  • MSCONS - Metered Services Consumption report message
  • INVOIC - Invoice message
 • Schémy XSD (XML Schema Definition)

  Definované schémy štruktúr a dát používaných XML správ pre ich spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

 • Obsah IDE správ pre jednotlivé transakcie

  Obsah XML / IDE správ pre jednotlivé transakcie v procesoch

 • Číselníky - číselníky pre používané XML správy a ich segmenty

  Definované číselníky používané v správach ich jednotlivých segmentoch a elementoch. (Sadzby, kódy služieb, iné...)

 • Vzory správ
  Vzorové správy  ZIP 11,83 kB
 • Komunikačná adresa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle dátovej komunikácie a TŠVD

  epds@ssdis.sk
  Platné IP adresy pre odosielané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.: 87.244.220.32 a 87.244.220.33 

 • Testovanie správ

  Pre otestovanie správnosti štruktúr a obsahu správ. Zašlite svoje testovacie správy určené PDS na e-adresu: testepds@sse-d.sk 

 • Ochrana a zabezpečenie 

  Autentifikácia a autorizácia s využitím technológie PKI a elektronického podpisu. Bližšie informácie vid. TŠVD.

Upozornenie: S účinnosťou od 25. mája 2018 spoločnosť SSD, a.s. akceptuje výmenu dát medzi účastníkmi trhu len ak bude autorizovaná, autentifikovaná a šifrovaná.

 • Účastníci procesov výmeny dát si musia vzájomne doručiť svoju verejnú časť certifikátu pre výmenu dát najneskôr 14 dní pred jeho plánovaným  použitím alebo najneskôr 14 dní pred skončením platnosti pôvodného certifikátu.
 • Certifikát pre šifrovanie a podpisovanie správ musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou.
 • Dodávateľ elektriny doručí PDS svoju verejnú časť certifikátu e-mailom na e-adresu ide_komunikacia@ssd.sk.
 • Do e-mailu je potrebné uviesť kontaktnú osobu, s ktorou sa bude produktívna aktivácia koordinovať.
 • Verejná časť certifikátu musí byť v správe komprimovaná v súbore (zip). Dodávateľ elektriny a PDS si dohodnú presný termín a čas implementácie certifikátu a začatie šifrovanej komunikácie s použitím nového certifikátu.  
 • Verejnú časť certifikátu platného od 16. februára 2023 od 10:00 hod, ktorý prislúcha e-adrese epds@ssdis.sk si môžete stiahnuť
  tu  ZIP 1,49 kB
  .
 • Testovanie šifrovania bude možné od 15. mája 2018 na e-adrese epdsin_t@ssd.sk.
 • Kontakty

  V prípade technických problémov a anomálií pri výmene správ, kontaktujte prosím naše pracovisko pre monitoring výmeny správ na e-adrese: ide_komunikacia@ssd.sk, tel.č.:+421 905 332 378, alebo v prípade bezodkladných situácií na tel.č.: +421 907 879 350 pre systémovú podporu.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Poznámka: V prípade starších prehliadačov a identifikácie sťahovaných dokumentov a tabuliek ako ".zip". Uložte si prosím súbor so správnou koncovkou: *.docx, *.xlsx!

Platné pre harmonizované procesy a komunikáciu

Procesy:
 • Zmena dodávateľa
 • Prepis v rámci bilančnej skupiny
 • Zmena odberateľa bez zmeny bil.skupiny
 • Zmena odberateľa so zmenou bil.skupiny
 • Nové prihlásenie
 • Ukončenie distribúcie
 • Krátkodobý odber
 • Zmena technických parametrov OM
 • Zmena obchodných parametrov
 • Služba PDS
 • Procesy v oblasti DPI
 • Prerušenie, alebo ukončenie distribúcie zo strany PDS
 • Zmena kmeňových dát, adresných údajov pripojeného objektu, alebo merania zo strany PDS
 • Reklamácia prevadzkovateľovi siete od dodávateľa
 • Vystavenie podkladov pre fakturáciu
 • Oprava podkladov pre fakturáciu prevádzkovateľom siete
 • Agregovaná fakturácia

         

Poznámka:   Komunikačné procesy v oblasti DPI sú implementované od 1. januára 2017

Technická špecifikácia pre výmenu dát a príslušná dokumentácia:

Doplnkové číselníky:

Číselník INVOIC I (LIN):

INV_01_SSD  XLSX 17,62 kB

Čiselník MSCONS (LIN):

MSC_01_SSD  XLSX 16,49 kB
Poznámka: Dočasné doplnkové číselníky obsahujú špecificky používané položky zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorých použitie zatiaľ nebolo harmonizované. Po ich harmonizácii budú neskôr v obsahu základných číselníkov INV_01 a MSC_01.

   

Platné pre neharmonizovanú komunikáciu

Doplňujúca technická špecifikácia platná od 1. decembra 2021:

Prílohy a doplňujúca dokumentácia

Označenie fakturačných cyklov, pomôcka:

Označenie sadzieb, pomôcka:

Prevodová tabuľka INVOIC:

Prevod_INV_SSD  XLSX 22,17 kB

Komunikované kódy časov spínania NT:

Poznámka: Dokumenty slúžia k objasneniu súčasných a historických väzieb a podmienok.