Podnikatelia

Odberatelia elektriny v kategórii Podnikatelia sú firmy a organizácie ako právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).

Odpovede na často kladené otázky nájdete tu.