Verejné konzultácie

Oznámenie o vyhodnotení verejnej konzultácie k návrhu Plánu rozvoja sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu Plánu rozvoja sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., bola ukončená. Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre.