Zmena zákazníka na existujúcom odbernom mieste

Pre zmenu zákazníka na existujúcom odbernom mieste prejdite tu.

Prístup je možný len autorizovaným užívateľom.