Technické podmienky

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.,  je dokument  zameraný na riešenie vybraných problémov technickej prevádzky a rozvoja distribučnej sústavy, ktorý je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný.

Technické podmienky