Domácnosti

Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti, nie však na podnikateľské účely. Typickými odbernými miestami domácností sú byty, rodinné domy, chaty a garáže.

Odpovede na často kladené otázky nájdete tu.