Výpis z bilančnej skupiny

Stredoslovenská distribučná, a.s., umožňuje od 25. septembra 2017 dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny. Prístupom získava dodávateľ elektriny možnosť jednoduchým spôsobom si overiť údaje o odberných miestach nachádzajúcich sa v jeho bilančnej skupine. Podrobnosti ohľadom prístupu k Výpisu z bilančnej skupiny nájdete v Manuáli ktorý je prístupný cez https://e.ssd.sk.