Výpis z bilančnej skupiny

Stredoslovenská distribučná, a. s., umožňuje od 25. septembra 2017 dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny. Prístupom získava dodávateľ elektriny možnosť jednoduchým spôsobom si overiť údaje o odberných miestach nachádzajúcich sa v jeho bilančnej skupine. V súvislosti s rozširovaním online služieb a v rámci zvyšovania bezpečnosti pre prihlásenie sa do portálu kliknite na odkaz https://wpsz-login.ssd.sk/login

Podrobnosti ohľadom prístupu k Výpisu bilančnej skupiny získate u kontaktnej osoby Stredoslovenskej distribučnej, a. s. pre Vašu spoločnosť.