Kariéra

Zamestnanie

Stredoslovenská distibučná, a. s., zamestnáva v súčasnosti 1 308 zamestnancov, ktorí sa starajú o bezporuchovú dodávku elektrickej energie firmám, organizáciám a domácnostiam. Sme spoločnosť poskytujúca svoje služby zákazníkom na území stredného Slovenska. V roku 2013 sme oslávili 90. výročie pôsobenia na trhu.

Pracovné prostredie

Spoločnosť získala už päťkrát ocenenie v súťaži Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR "Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí". Sme jedným zo zamestnávateľov, ktorí poskytujú mužom i ženám rovnaké šance uplatniť sa v kariérnom postupe, vrátane podpory zosúladenia pracovného, rodinného a osobného života a využívania flexibilných foriem práce.

Snažíme sa vytvárať vhodné pracovné prostredie v súlade s prijatými etickými hodnotami založené na tímovej práci a otvorenej komunikácii. Našou snahou je získať a zároveň udržať  si kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, ktorí majú záujem získať nové profesionálne skúsenosti v oblasti energetiky. Otvárame im zároveň priestor pre sebarealizáciu a ponúkame možnosť odborného rastu.

Čo ponúkame

Spokojní zamestnanci sú predpokladom úspešnej spoločnosti. Hodnotenie, odmeňovanie a motivovanie sú najdôležitejšie princípy personálnej práce u nás, ktorými sa riadi systém odmeňovania a benefitov v našej spoločnosti.

Ponuka od nás pre Vás:

 • stabilné zamestnanie
 • atraktívne finančné ohodnotenie
 • zaujímavý sociálny program
 • odborný a kariérny rast
 • možnosti ďalšieho vzdelávania
 • príjemné a dynamické pracovné prostredie
 • pružný pracovný čas
 • zdravotná starostlivosť o zamestnancov
 • firemné spoločenské a športové podujatia

Výberový proces

V rámci výberového procesu hľadáme vhodných kandidátov nielen z pohľadu profesijných zručností. Kladieme dôraz aj na osobnostné charakteristiky, potenciál, záujmy a motiváciu uchádzačov.

VÝBEROVÝ PROCES SA SKLADÁ Z NASLEDOVNÝCH KROKOV:

 • INZERCIA PRACOVNEJ PONUKY
  Otvorenie pracovnej pozície pre uchádzačov dávame na známosť jej inzerovaním na našej internetovej stránke a taktiež zverejňovaním na pracovnom portáli http://www.profesia.sk/.

 • VÝBER VHODNÝCH UCHÁDZAČOV
  Selekcia životopisov znamená výber najvhodnejších kandidátov z množstva žiadostí, ktoré k nám prišli ako reakcie na zverejnenú pracovnú ponuku. Následne najneskôr do 14 pracovných dní kontaktujeme uchádzačov, ktorí spĺňajú naše predstavy o najvhodnejších kandidátoch na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

 • TELEFONICKÉ INTERVIEW
  V rámci tohto kroku realizujeme s vybranými uchádzačmi krátke telefonické pohovory. Bavíme sa o ich doterajších pracovných skúsenostiach, termíne možného nástupu, očakávaniach a predstavujeme otvorenú pracovnú pozíciu.

 • PRACOVNÝ POHOVOR
  Kandidátov, ktorí uspeli pri telefonických pohovoroch a majú aj po detailnom predstavení pracovnej ponuky záujem o prácu v našej spoločnosti, pozývame na pracovný pohovor. Samotné výberové konanie spravidla pozostáva z písomnej časti, ktorá je zameraná na preverenie odborných vedomostí potrebných k výkonu pracovnej pozície a psychodiagnostických testov a ústneho pohovoru so zástupcom ľudských zdrojov a príslušným manažérom daného pracovného miesta. V závislosti od samotnej pracovnej pozície sa môže odlišovať i samotný výberový proces, ktorý môže byť následne doplnený o výkonnostné testy.

 • PONUKA NA UZAVRETIE PRACOVNEJ ZMLUVY
  Na základe zváženia výsledkov z písomnej časti, ústneho pohovoru a s prihliadnutím na predchádzajúce pracovné skúsenosti, odborné vedomosti a vzdelanie vyberieme najvhodnejšieho kandidáta na obsadzovanú pracovnú pozíciu a oslovíme ho s našou ponukou spolupráce. V prípade opätovaného záujmu sa tešíme na nášho nového kolegu/ kolegyňu.

Kde nás nájdete

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
Pre vašu lepšiu orientáciu prosím kliknite na odkaz: Mapa
Bližšie informácie o možnostiach dopravy do mestskej časti Žilina - Závodie (zastávka: Závodská) nájdete na stránke: http://www.dpmz.sk.