Elektronické služby

Elektronické služby

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Ak si chcete overiť  plánovanú odstávku na vašom odbernom mieste alebo vo vašej obci, môžete tak urobiť pomocou nasledovnej aplikácie.

 

NOTIFIKÁCIE O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKACH

Ak chcete dostávať bezplatné informácie o plánovaných odstávkach na vašom odbernom mieste prostredníctvom sms alebo e-mailu, môžete sa zaregistrovať pomocou nasledovnej aplikácie.

 

PORTÁL ENERGETICKÝCH DÁT 

Ak chcete vidieť informácií z vášho IMS elektromera o priebehu svojej dennej spotreby, môžete tak urobiť pomocou nasledovnej aplikácie. Na základe informácii sa môžete rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môžže prispieť k úspore elektriny.

  

PODNETY, SŤAŽNOSTI, REKLAMÁCIE

Ak chcete podať podnet, sťažnosť alebo reklamáciu z pohodlia svojho domova bez zbytočného vypisovania listov, môžete tak urobiť pomocou nasledovnej aplikácie.

 

NAHLÁSENIE ODPOČTU

Ak nebolo možné na vašom odbernom mieste vykonať odpočet spotrebovanej elektriny, môžete tak urobiť pomocou nasledovnej aplikácie.

 

VYTYČOVANIE PODZEMNÝCH ENERGETICKÝCH VEDENÍ

Ak chcete požiadať o vytýčenie podzemných elektrických sietí, môžete tak urobiť pomocou nasledovnej aplikácie.

 

PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY

Každý odberateľ na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW je povinný vykonať na svojich zariadeniach opatrenia umožňujúce manuálne odpojenie stanovenej časti odberu. Pomocou online formulára môžete zistiť regulačný stupeň, do ktorého je zahrnuté Vaše odberné miesto a hodnotu výkonu, o ktorú je nutné znížiť spotrebu Vášho odberného miesta pri vyhlásení príslušného regulačného stupňa.