Dokumenty

Sektor elektroenergetiky vrátane prevádzkovania distribučnej sústavy a distribúcie elektriny upravujú slovenské a európske právne predpisy a rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na tejto stránke môžete nájsť vybrané dôležité dokumenty z tejto oblasti.