Prekvalifikačné systémy

Stredoslovenská distribučná, a. s., má zavedené prekvalifikačné systémy.

Výberových konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN a výberových konaní na realizáciu stavieb VVN, VN a NN sa môžu zúčastniť len dodávatelia, ktorí sú zaradení do príslušného prekvalifikačného systému.

 

Prekvalifikačné systémy platné:

Prekvalifikačný systém na realizáciu elektromontážných prác VVN od 01.07.2023
Prekvalifikačný systém na realizáciu stavieb VN, NN od 01.07.2023
Prekvalifikačný systém na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VN, NN od 01.07.2023
Prekvalifikačný systém na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VVN od 01.07.2023


Kontaktná osoba: Ing. Erika Papugová, tel. +421 905 420 515, e-mail: erika.papugova@ssd.sk