Prekvalifikačné systémy

Stredoslovenská distribučná, a. s., má zavedené prekvalifikačné systémy.

Výberových konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN a výberových konaní na realizáciu stavieb VVN, VN a NN sa môžu zúčastniť len dodávatelia, ktorí sú zaradení do príslušného prekvalifikačného systému.

 

Prekvalifikačné systémy platné od 1.1.2019:

 

Prekvalifikačné systémy platné od 1.7.2019:

 


Kontaktná osoba: Ing. Erika Papugová, tel. 041/519 2198, e-mail: erika.papugova@ssd.sk