0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Prekvalifikačné systémy

Stredoslovenská distribučná, a. s., má zavedené prekvalifikačné systémy.

Výberových konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN a výberových konaní na elektromontážne práce do 35 kV sa môžu zúčastniť len dodávatelia, ktorí sú zaradení do príslušného prekvalifikačného systému.

Prekvalifikačné systémy:


Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že od 1.1.2019 sa menia Všeobecné podmienky Prekvalifikačného systému na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN, ktoré nahrádzajú súčasne platné podmienky.

V prípade záujmu zúčastňovať sa výberových konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN vyhlásených od 1.1.2019, je potrebné dokumenty v zmysle nových podmienok zaslať do 31.10.2018.

Prekvalifikačné systémy platné od 1.1.2019:


kontaktná osoba: Ing. Katarína Košteková, tel. 041/519 2198, e-mail: katarina.kostekova@ssd.sk