0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Prekvalifikačné systémy

Stredoslovenská distribučná, a. s., má zavedené prekvalifikačné systémy.

Výberových konaní na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavby VVN, VN, NN a výberových konaní na elektromontážne práce do 35 kV sa môžu zúčastniť len dodávatelia, ktorí sú zaradení do príslušného prekvalifikačného systému.

Prekvalifikačné systémy: