Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 1.11.2020)
Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb (platné od 3.6.2024)
(platné od 1.3.2018)

Obchodné podmienky na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a realizáciu stavby

Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti (platné od 1.11.2020)
Osobitné obchodné podmienky pre vykonanie inžinierskej činnosti a realizáciu stavby (platné od 11.12.2023)
Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentácie vykonanie inžinierskej činnosti a realizáciu stavby (platné od 11.12.2023)

Osobitné obchodné podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentácie vykonanie inžinierskej činnosti a realizáciu Stavby podzemných optických sietí a optických sietí na NN nadzemných vedeniach (platné od 1.11.2023)

Podmienky prepravy betónových stĺpov zo skladov Žilina a Banská Bystrica (platné od 1.1.2020)
Usmernenie pre zhotoviteľov EMP, SNK - projektov (platné od 17.08.2022)

Usmernenie pre zhotoviteľov stavieb nové pripojenia a drobné opravy EZ (platné od 17.08.2022)

Všeobecné pokyny k majetkovoprávnemu vysporiadaniu (platné od 18.08.2022)

Elektronické prijímanie faktúr

V zmysle platnej legislatívy § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. sme zaviedli v našej spoločnosti možnosť zasielania elektronických dodávateľských faktúr. V prípade záujmu o využívanie tejto možnosti je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr poštou v 2 originálnych vyhotoveniach na nižšie uvedenú adresu. Jedno originálne vyhotovenie Vám bude po podpise oboch zmluvných strán zaslané späť na adresu spoločnosti.   

Ing. Jaroslava Baricová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

 

Dohoda o elektronickom prijímaní faktúr

Archív

Archív dokumentov