Online služby

Online služby

V súčasnosti ponúka Stredoslovenská distribučná online žiadosti pre nové pripojenie pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Developeri

Stav Vašej online žiadosti si môžete overiť tu:

Overenie stavu žiadosti