Poskytnutie informácií

Existencia elektroenergetických zariadení (EZ) 

Chcete si overiť existenciu elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite?

Pre overenie existencie elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite postupujte nasledovným spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení (EZ) vo vybranej lokalite 
  2. Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadaní (EZ) vo vybranej lokalite.