Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. František Čupr, MBA - predseda
Ing. Roman Hušťava - podpredseda
JUDr. Peter Hajduček - člen
Ing. Roman Filipoiu - člen
Petr Kozojed – člen

Generálny riaditeľ

Mgr. Ing. Marek Štrpka

Dozorná rada

Ing. Róbert Klimo - predseda
p. Gary Mazzotti - podpredseda
Mgr. Miroslav Dráb - člen
Mgr. Michal Komada - člen
Mgr. Maroš Skopal - člen

Mgr. Róbert Motoška - člen
Ing. Miroslav Martoník - člen volený zamestnancami
Ing. Dušan Majer - člen volený zamestnancami
Ing. Igor Pištík - člen volený zamestnancami