0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. František Čupr, MBA - predseda
Ing. Martin Kuna - podpredseda
Ing. Michal Janíček - člen
Ing. Roman Filipoiu - člen
Petr Kozojed – člen

Generálny riaditeľ

Mgr. Ing. Marek Štrpka

Dozorná rada

Ing. Pavol Mertus - predseda
p. William Price - podpredseda
Ing. Marcela Kumštárová - člen
Ing. Drahomír Múdry - člen
PaedDr. Jozef Bojčík, MPH - člen
Ing. Vladimír Macášek - člen
Ing. Miroslav Martoník - člen volený zamestnancami
Ing. Dušan Majer - člen volený zamestnancami
Ing. Igor Pištík - člen volený zamestnancami