Aktuality

Aktualizácia Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny od 01.07.2016

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., oznamuje, že od 1.7.2016 dôjde k aktualizácii Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., oznamuje, že od 01.07.2016 dôjde k aktualizácii Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny. Z dôvodu legislatívnych zmien boli do cenníka doplnené nové služby, ktoré SSE-D bude poskytovať.