Aktuality

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., od 1. januára 2019

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje zmeny v procese pripájania niektorých zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v zmysle novely Zákona č. 309/2009 Z. z.

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje zmeny v procese pripájania niektorých zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v zmysle novely Zákona č. 309/2009 Z. z. Viac informácií môžete nájsť v nasledovných dokumentoch: