Aktuality

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. - rok 2020

Stredoslovenská distribučná, a. s., zverejňuje informáciu o procese pripájania pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s. v roku 2020

Stredoslovenská distribučná, a. s., zverejňuje informáciu o procese pripájania pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v roku 2020.

Viac informácií môžete nájsť v nasledovnom dokumente: