Aktuality

Nový formulár pre čestné prehlásenie

Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás, že od 10.08.2023 platí nový formulár "

". Budeme ho vyžadovať len pri žiadostiach o nové pripojenie, pre ktoré sme vystavili vyjadrenie k technickým podmienkam pripojenia po 10.8.2023. Neplatí to výlučne pre byty.