Aktuality

Nový prevádzkový poriadok SSD vstupuje do platnosti 16. januára 2024

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 16.1.2024 vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 29.12.2023 rozhodnutím č. 0015/2023/E-PP.

Prevádzkový poriadok je dostupný