Aktuality

Oznam pre odberateľov na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW

Vážení odberatelia,

v zmysle nariadenia Komisie EÚ 2017/2196 z 24.11.2017 je každý odberateľ na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW ako významný používateľ sústavy povinný vykonať na svojich zariadeniach opatrenia umožňujúce manuálne odpojenie stanovenej časti svojho odberu. Príslušná výkonová hodnota vychádza z plánu obmedzovania spotreby, ktorý je v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z. o obmedzujúcich opatreniach v elektroenergetike podľa § 1 písm. a) každoročne aktualizovaný spoločnosťou SSD, a. s. Pomocou nasledovného online formulára môžete zistiť regulačný stupeň, do ktorého je zahrnuté Vaše odberné miesto a hodnotu výkonu, o ktorú je nutné znížiť spotrebu Vášho odberného miesta pri vyhlásení príslušného regulačného stupňa.

ONLINE FORMULÁR