Aktuality

Oznámenie MH SR o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo dňa 28. júna 2021 Oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022.