Aktuality

Oznámenie o novom prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., platnom od 19. 4. 2024

Dňa 19.4.2024 vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 3.4.2024 rozhodnutím č. 0006/2024/E-PP.

 

odkaz na rozhodnutie

  PDF 1,21 MB