Aktuality

Oznámenie o nových Podmienkach prepravy elektriny distribučnou sústavou spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., platných od 1.1.2023 do 31.12.2027

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 01.01.2023 vstupujú do platnosti nové Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 23.11.2022 rozhodnutím č. 0001/2022/E-PO.