Aktuality

Oznámenie o nových technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s., platných od 21. decembra 2022

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., informuje, že od 21. decembra 2022 vstupujú do platnosti nové technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zmeny v technických podmienkach reflektujú predovšetkým zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.