Aktuality

Oznámenie o nových Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 20. augusta 2022

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 20. augusta 2022 vstupujú do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike, ktoré upravujú na základe žiadosti ÚRSO Technické podmienky platné od 1. júla 2022, ktoré boli zverejnené dňa 31. mája 2022.

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platné od 20. augusta 2022