Aktuality

Oznámenie o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) informuje o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú koronavírusom COVID-19 by sme Vás chceli informovať o prijatých opatreniach v našej spoločnosti.

Našou prvoradou úlohou je zabezpečiť plynulú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Momentálne sme až do odvolania zrušili všetky plánované a investičné práce na energetických zariadeniach. V praxi to bude znamenať, že na odberných miestach nebudú žiadne plánované odstávky elektriny. V prípade,  ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, bude sa jednať o poruchu, ktorej odstraňovanie prebiehať v čo najkratšom čase tak, ako to situácia dovolí. 

V prípade ďalšieho zhoršenia situácie, budeme prijímať ďalšie opatrenia na to, aby sme distribúciu elektriny zabezpečili bez obmedzení. Okolnosti nás však donútili obmedziť osobný styk na minimum, preto by sme Vás chceli vyzvať, aby ste s našou spoločnosťou komunikovali výlučne elektronicky, telefonicky alebo poštou. Zároveň dávame do pozornosti, že sprísnené opatrenia predĺžia čas niektorých administratívnych úkonov a preto Vás prosíme o pochopenie.

Ubezpečujeme Vás, že v súčasnosti dodávka elektriny nie je ohrozená ani nijako obmedzená napriek tomu, že sme sprísnili interný režim.

Poruchová linka a zákaznícka linka sú Vám k dispozícii v štandardnom režime. Kontakty nájdete na úvodnej stránke www.ssd.sk. Buďme k sebe ohľaduplní, správajme sa zodpovedne a rešpektujme nielen nariadenia, ale aj odporúčania kompetentných autorít.

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú koronavírusom COVID-19 by sme Vás chceli informovať o prijatých opatreniach v našej spoločnosti.

Našou prvoradou úlohou je zabezpečiť plynulú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Momentálne sme až do odvolania zrušili všetky plánované a investičné práce na energetických zariadeniach. V praxi to bude znamenať, že na odberných miestach nebudú žiadne plánované odstávky elektriny. V prípade,  ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, bude sa jednať o poruchu, ktorej odstraňovanie prebiehať v čo najkratšom čase tak, ako to situácia dovolí. 
  
V prípade ďalšieho zhoršenia situácie, budeme prijímať ďalšie opatrenia na to, aby sme distribúciu elektriny zabezpečili bez obmedzení. Okolnosti nás však donútili obmedziť osobný styk na minimum, preto by sme Vás chceli vyzvať, aby ste s našou spoločnosťou komunikovali výlučne elektronicky, telefonicky alebo poštou. Zároveň dávame do pozornosti, že sprísnené opatrenia predĺžia čas niektorých administratívnych úkonov a preto Vás prosíme o pochopenie.
Ubezpečujeme Vás, že v súčasnosti dodávka elektriny nie je ohrozená ani nijako obmedzená napriek tomu, že sme sprísnili interný režim.

Poruchová linka a zákaznícka linka sú Vám k dispozícii v štandardnom režime. Kontakty nájdete na úvodnej stránke www.ssd.sk. Buďme k sebe ohľaduplní, správajme sa zodpovedne a rešpektujme nielen nariadenia, ale aj odporúčania kompetentných autorít.

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú koronavírusom COVID-19 by sme Vás chceli informovať o prijatých opatreniach v našej spoločnosti.

Našou prvoradou úlohou je zabezpečiť plynulú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Momentálne sme až do odvolania zrušili všetky plánované a investičné práce na energetických zariadeniach. V praxi to bude znamenať, že na odberných miestach nebudú žiadne plánované odstávky elektriny. V prípade,  ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, bude sa jednať o poruchu, ktorej odstraňovanie prebiehať v čo najkratšom čase tak, ako to situácia dovolí. 

V prípade ďalšieho zhoršenia situácie, budeme prijímať ďalšie opatrenia na to, aby sme distribúciu elektriny zabezpečili bez obmedzení. Okolnosti nás však donútili obmedziť osobný styk na minimum, preto by sme Vás chceli vyzvať, aby ste s našou spoločnosťou komunikovali výlučne elektronicky, telefonicky alebo poštou. Zároveň dávame do pozornosti, že sprísnené opatrenia predĺžia čas niektorých administratívnych úkonov a preto Vás prosíme o pochopenie.

Ubezpečujeme Vás, že v súčasnosti dodávka elektriny nie je ohrozená ani nijako obmedzená napriek tomu, že sme sprísnili interný režim.

Poruchová linka a zákaznícka linka sú Vám k dispozícii v štandardnom režime. Kontakty nájdete na úvodnej stránke www.ssd.sk. Buďme k sebe ohľaduplní, správajme sa zodpovedne a rešpektujme nielen nariadenia, ale aj odporúčania kompetentných autorít.