Aktuality

Oznámenie o oprave chyby v písaní Technických podmienok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v Prílohe č. 1 „Technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky Zdrojov do DS“

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) si dovoľuje oznámiť výrobcom elektriny a prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny, ktorí sa pripojili alebo sa pripoja po 17.5.2016, že došlo k oprave chyby v písaní Technických podmienok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v Prílohe č. 1 „Technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky Zdrojov do DS“.

Aktuálne znenie Technických podmienok PDS Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 21. decembra 2022, po oprave chyby v písaní zo dňa 12.  októbra 2023 nájdete tu.