Aktuality

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2017 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vás informovať, že Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., plánuje od 01.12.2017 zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Termín na odoslanie pripomienok k uvedenému návrhu zmien je stanovený do 18.09.2017 vrátane.

Viac informácií nájdete tu.