Aktuality

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 25.05.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 25.05.2018 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.
Vážení obchodní partneri, 

dovoľujeme si vás informovať o plánovaných zmenách dokumentu Technická špecifikácia pre výmenu dát (TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov.

Zároveň s touto zmenou došlo v dokumentoch TŠVD k aktualizácii obchodného mena našej spoločnosti.

Účinnosť novej verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov bude k termínu 25. mája 2018.