Aktuality

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2018 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Vážený dodávateľ elektriny,

dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných zmenách doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát.

Termín na odoslanie pripomienok k uverejnenému návrhu zmien je do 30. septembra 2018 vrátane.

Účinnosť novej verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov bude k termínu 1. december 2018

Zmeny sa týkajú nasledovných dokumentov:

Komunikované kódy časov spínania NT: