Aktuality

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2019 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných zmenách doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát.

 Termín na odoslanie pripomienok k uverejnenému návrhu zmien je do 20.9.2019 vrátane.

 Účinnosť novej verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov bude k termínu 1.12.2019. 

 Zmeny sa týkajú nasledovných dokumentov: