Aktuality

Oznámenie o platnosti nových Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 15. februára 2021

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 15. februára 2021 vstupujú do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike.
  
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 15. februára 2021 budú platiť nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike.