Aktuality

Oznámenie o predĺžení platnosti termínu podania Žiadosti o pridelenie režimu fakturácie kapacity pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že predlžuje platnosť termínu podania Žiadosti o pridelenie režimu fakturácie kapacity pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním do 31.03.2021.

  

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje svojím zákazníkom, ktorí na VN napäťovej úrovni  využívali v roku 2020 režim fakturácie Rezervovanej kapacity pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním a nestihli požiadať o jeho predĺženie do 15. decembra 2020, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v SR, umožňuje požiadať o jeho aplikovanie na rok 2021 v predĺženom termíne a to do 31. marca 2021.

 

Formulár žiadosti je potrebné zaslať na adresu spoločnosti:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47  Žilina